Recutech odpovědná firma

tree

Chceme žít v zeleném světe, proto:

  • V rámci našeho projektu „For more green“ od roku 2016 sázíme stromy, na které odkládáme 10 centů z každého prodaného výměníku. Sázíme již vzrostlé stromy do míst, kde by je jinak nikdo nevysadil – aleje, remízky, vše původní druhové skladby (od lip, javorů, dubů, olší a bříz až po ovocné stromy a jedlé jeřáby)
  • Používáme pouze lepidla bez silikonu a izokyanátůsilicona free
  • Naše výroba produkuje minimum odpadu, pokud z něčeho odpad přeci jenom máme, třídíme ho a znovu zpracováváme buď my, nebo odběratelé. Například odpad z hliníkových cívek zasíláme zpět do zpracovatelského závodu a po vyčištění z něj opět vyrobí cívky pro nás.koloběh lamely
  • Recyklujeme i naše vybavení ze stánků na výstavách. Z letošního nábytku jsme si vyrobili showroom.showroom